ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ανεγέρσεις & φορτοεκφορτώσεις παντός τύπου φορτίων

Στην ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στη φόρτωση-εκφόρτωση, ανέγερση και την ανύψωση εμπορευμάτων.

 

Με εμπειρία χρόνων, προηγμένο εξοπλισμό και καταρτισμένους χειριστές, αναλαμβάνουμε πολύπλοκες ανυψώσεις φορτίων παντός τύπου, με απόλυτη ασφάλεια, σε όλη τη Ρόδο.

 

Ειδικότερα, έχουμε στη διάθεσή μας:

 

Γερανό ανυψωτικής ικανότητας 8 τόνων.

Αυτοκινούμενους παπαγάλους, διαφορετικής ανυψωτικής           ικανότητας ο καθένας.

Καλαθοφόρα – Παλετοφόρα.

Εργοεξέδρες – Ανυψωτικές Πλατφόρμες.

Ο στόλος μας δύναται να εκτελέσει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, όπως καθημερινές ανεγέρσεις μικρού βάρους, έως και πιο απαιτητικές βιομηχανικές ανυψώσεις.

 

Οι δυνατότητες των μηχανημάτων μας, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας, ώστε να εκτελεστούν τα έργα τους σε συντομότερο χρόνο, με συνέπεια την τελική οικονομικότερη έκβαση και αποδοτικότερη απόδοση στην παραγωγή, έστω και αν το κόστος των ανυψώσεων είναι μεγαλύτερο.

 

Προτεραιότητά μας, τέλος, αποτελεί η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η περάτωση του έργου όσο το δυνατόν συντομότερα, καθώς επίσης και η προσαρμογή μας στις ανάγκες του έργου του εκάστοτε πελάτη.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες ανύψωσης φορτίων, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ